Gdansk.png
#wolnosckultury_PL_A.png
metropolitalna karta do kultury.jpg
ORGANIZACJA
​Fundacja SILVA RERUM

Gdańsk

koncepcja artystyczna festiwalu  MAJA MIRO-WIŚNIEWSKA

video, grafika & fotografie  TERESA KACZMAREK, MAJA MIRO-WIŚNIEWSKA,

MICHAŁ WITKOWSKI, ADAM KIEŁSZNIA, MARTEN ROOT, JACEK KIEJKO

 

 

PARTNERZY
BAZYLIKA MARIACKA

w Gdańsku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Miasta Gdańska

 
 
 
Zakład Konserwacji Obiektów Zabytkowych Jan Wiśniewski

Metropolitalna Karta do Kultury

PATRONAT MEDIALNY

 
Trojmiasto.pl

Pomorze Kultury
logo TVP Kultura
Program_2_PR.jpg
Radio_Gdansk_75_lat_znak.jpg
Presto.png
Pismo Folkowe.jpg
PATRONI MEDIALNI POPRZEDNICH EDYCJI
TVP Kultura
 
 
 
Dwójka: Polskie Radio Program II
 
 
 
Radio Gdańsk
 
Magazyn Presto
Pismo Folkowe

 

PARTNERZY POPRZEDNICH EDYCJI:
Edycje 2014-16 dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Kolekcje",
priorytet "Zamówienia Kompozytorskie",
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
TOWARZYSTWO OPIEKI nad ZABYTKAMI​​

Oddział w Gdańsku

KAWIARNIA FILMOWA "W STARYM KADRZE"

Gazeta Wyborcza

Kultura Dostępna

Pomorskie.eu

MjjO Sztuka Relacji

Szczególne podziękowania składam:

 

ks. Prałatowi IRENEUSZOWI BRADTKE, za​​ życzliwe spojrzenie na festiwal oraz przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł.

 

TOMASZOWI KORZENIOWSKIEMU, za bezwarunkowe wspieranie projektu w jego początkach oraz wyposażenie Aniołów w te brakujące instrumenty, które udało się odnaleźć.

 

Muzykom zespołu SILVA RERUM arte, za entuzjazm, wspaniałą wspólną pracę i otwartość.

 

GABRIELI PEWIŃSKIEJ, za pytanie: Co jedzą Anioły? i inne pytania okołofestiwalowe na łamach Dziennika Bałtyckiego.

 

TERESCE KACZMAREK wraz z Przyjaciółmi, za bezinteresowną pracę, pomoc, dobrą energię i zaangażowanie, włożone w Festiwal, gdy się dopiero rozwijał.

 

MARCIE DZIEDZIC, za ciepłą obecność i  pomoc w promocji poprzednich edycji Festiwalu.

IGNACEMU WIŚNIEWSKIEMU, ARKADIUSZOWI SKOTNICKIEMU, JANOWI WIŚNIEWSKIEMU oraz MARIUSZOWI MICHALSKIEMU za nieodzowną pomoc natury technicznej, bez której koncerty nie nabrałyby blasku.

 

MAKSYMOWI ZAJĄCZKIEWCZOWI, MAGDALENIE JĘDRZEJEWSKIEJ wraz z Przyjaciółmi, za wysokiej klasy wolontaryjny wkład w organizację koncertów.

ANNIE URBAŃCZYK, z dawnego Biura Gdańsk2016, za wspólną wizytę w Bazylice Mariackiej w najlepszym możliwym momencie.

Maja Miro-Wiśniewska                              

 

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Marickie, gdybyśmy mogli je usłyszeć? // if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram